Medlemsavgift 2023

Enskilt medlemskap (träning ingår) 800 kr

Familjemedlemskap alla på samma adress ingår (träning ingår) 950 kr 

Träning icke medlem 80 kr per hund och gång

Anläggningskort 350 kr (för att kunna släppa hund på anläggningen när det inte är träning/tävling) 


Dessa avgifter skall betalas in senast 31/1-2023 till bankgiro 5238-1233
Glöm inte att skriva ditt namn samt vad avgifterna avser.