Är Du intresserad av att bli medlem i ÖHK ?

Hör av Dig till ordföranden Hanne Andersen eller sekreteraren Carina Regborn för mer information.

Kontaktuppgifter finns under fliken "Styrelsen".